FANDOM


Vērpējdziesma ir meditatīvs stāvoklis, kurā diženākie dziedātājzirnekļi savienojas ar bijušo, esošo un nākotnē sagaidāmo, ar visiem Mūžīgā Meža ļaudīm. To ir iespējams sasniegt tikai pēc daudzus gadus ilgiem treniņiem, un šī stāvokļa laikā vērpējzirneklis ir fiziski neaizsargāts, ievainojams. Vērpējdziesmas vienkāršotu versiju dziedātājzirnekļi ir iemācījuši dziedošajiem dziedniekiem.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki