FANDOM


Ugunskuru revolūcija ir tautas masu pretošanās kustība Mūžīgajā Mežā no 930 1L līdz 2470 1L. Tā sākusies, kad 930 1L cilvēki no Zaļās Zvaigznes kopā ar lieliem mežļaužu spēkiem pie Padebešu upes ietekas Gaismas upē sakāvuši piecus indes milžus un viņu "līķus" sadedzinājuši. Par revolūcijas simbolu kļuvušas Sudraba māsas - trīs cilvēku karavadones.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Random Wiki